Erantzun anitzeko galderak
Bi test adibide gisa

01 Herrialdeak eta hiriburuak
02 Animaliak eta beraien kumeak
 

Sortzailea: Testak.org